Hazánk legnagyobb vasöntödéje kap fontos fejlesztést
Hazánk legnagyobb vasöntödéje kap fontos fejlesztést

A Magyarország legnagyobb vasöntödéjét működtető Busch-Hungária Kft. számára kivitelez fontos beruházást a Vabeko Kft. A projekt részleteiről a két vállalat információi alapján számolunk be. A fejlesztésben a tavaly rekordtermelést elkönyvelő Busch-Hungária egy új földgázfogadó állomást  épített ki. (A gázfogadó állomás egy a gázelosztó-vezetékhez kapcsolódó gáznyomás-szabályozó létesítmény, amely az átadó állomástól – nagy, nagyközép, vagy középnyomáson – érkező gáz nyomását kisebb nyomásra csökkenti – a szerk.)

Jelentős kapacitással bír majd az új nyomáscsökkentő

A több mint 110 éves múlttal bíró vasöntödét működtető vállalat beszámolója szerint egy föld feletti két teljesértékű ággal, nyomáscsökkentővel, és redunáns fűtéssel ellátott, fogadóállomás kerül megépítésre. „A fogadóállomás egyik legfontosabb műszaki paramétere az, hogy a primer oldali 25 bar nyomást 0,1 barra csökkenti, és jelentős m3/h kapacitással rendelkezik” – mondta Hegymegi Dávid, a Busch-Hungária ügyvezető igazgatója.

A vállalat 2022-ben egy újabb hosszú távú beruházási és fejlesztési ciklust indított el, amelynek fókuszában a hatékonyságnövelés és a munkakörülmények javítása áll. Többek közt a robotizálás, az eszközpark jelentős fejlesztése, a levegőminőség javítása és a világítás korszerűsítése is része a ciklusnak.

„Növekedési stratégiánk egyik pillére a termelési kapacitások és az üzemi infrastruktúra folyamatos fejlesztése, amelyet műszaki-technológiai beruházások, digitális, illetve ipar 4.0 megoldások bevezetése, valamint a működési folyamatok optimalizációja révén valósítunk meg – emelte ki Hegymegi Dávid.

„A földgáz fogadóállomás megépítése fontos eleme a Busch-Hungária modernizációjának. A legújabb előírásoknak megfelelő gázfogadó létesítése további beruházások, illetve hatékonyságnövelő lépések előtt nyitja meg az utat, ezzel pedig jelentősen hozzájárul az öntöde nemzetközi versenyképességének fokozásához.”

Lehetőséget biztosít a termelés további növelésére

A projekt céljára áttérve kifejtették, az üzembiztonság növelése és a redundancia megteremtése a két legfontosabb elvárás. „A fogadóállomás megépítése lehetőséget biztosít arra, hogy stratégiai időtávon tovább növeljük a termelési volumenünket, illetve új technológiákat vezessünk be a gyártási folyamatba, a hozzáadott érték növelését támogatva” – tette hozzá az ügyvezető.

A projekt kivitelezése során a Busch-Hungária Kft. részéről kiemelt jelentőséggel bír a munkálatok időzítése, valamint a határidők pontos betartása. Az új rendszert ugyanis egy működő vasöntöde folyamatos termelése mellett hétvégénként, illetve a tervezett nyári leállás során kell kiépíteni. Ugyanakkor a gázév őszi indulásához is igazodni kell, az átterhelés és az üzembe helyezés 2023. október 1-jén fog megtörténni a tervek szerint.

Az elosztóhálózat kiépítését is a Vabeko végezte

A Vabeko Kft.-től lapunk úgy értesült, hogy a két vállalat közös munkája nem előzmények nélküli. „Társaságunk korábban a Busch-Hungária Kft. által tervezett projekthez kapcsolódóan végezte a helyi elosztói engedélyes megbízásából a gázelosztóhálózat létesítését” – írták az összegzésben.

„A nagyközépnyomású acélvezeték kivitelezése nagyon komplex volt, mert az Audi-gyárat ellátó stratégiai fontosságú közműhálózatot, vasúthálózatot és közúthálózatot is érintette, illetve az elkészült vezeték üzembe helyezését is össze kellett hangolni, hogy az a gyár termelését ne akadályozza.”

A beszámoló szerint a kihívások sikeres kezelése hozzájárult az újabb munka elnyeréséhez. „A fent leírt kivitelezésünk minősége és sebessége miatt történt meg a kapcsolatfelvétel a belső rendszer fejlesztése érdekében.”

Ez történik a projektben

A gáziparban meghatározó szerepet betöltő magyar cég azt is részletesen kifejtette, hogy milyen feladatokat kell ellátnia a beruházásban. Eszerint a Busch-Hungária Kft. üzemelő belső hálózatát kell összekötniük az új csatlakozási ponttal. „Ehhez szükséges egy NA50 nagyközépnyomású primer oldali acélvezeték, valamint egy DN200-as és egy DN160-as PE vezeték lefektetése, illetve egy 25/0,1 bar nyomásfokozatú 500m3/h-ás fogadóállomás telepítése.”

A projekthez kapcsolódóan az eddigi mérési pontok is teljesen átalakításra kerülnek. Az üzem speciális tevékenysége miatt az előkészítési és tervezési fázis már április hónapban megindult.

Megfelelő összehangolásra és a gyors átállásra lesz szükség

A beruházás egyik legnagyobb kihívásaként a Vabekonál a folyamatos működés és a kivitelezés összehangolását nevezték meg. „A Busch-Hungária speciális tevékenységéből adódóan már a projekt előkészítése során szembesültünk ezzel a kihívással. Ugyanakkor a megbízó projektbe delegált szakemberei magas tudásuk mellet több ízben rendkívüli rugalmasságról is tanúbizonyságot tettek, ebből eredően kihívásokat is tartogató, de gyors lefolyású kivitelezésre számítunk.”

Zárásként hozzátették, a folyamatos működésen felül az új vezetékre történő átállás, illetve a régi betáplásról történő leválás a projekt legkritikusabb része. „Itt a műszaki kihívások mellett a rendelkezésre álló idő is nagyon kevés.

Az átállást csak az új gázév első napján, tehát október 1-én lehet megvalósítani, vagyis nincs hibázási lehetőségünk.”


2023.06.30. | Aktuális

Szolgáltatásaink


Tervezés

A kiviteli terveket elkészítjük, és lefolytatjuk az engedélyeztetési eljárást

Bővebben

Kivitelezés

Munkáinkat ISO minősítés betartásával és diagnosztikai ellenőrzéssel végezzük

Bővebben

Karbantartás

Vezetékeket és kiszolgáló berendezéseket, állomásokat szervizelünk, hibát elhárítunk

Bővebben

Anyagvizsgálat

Bányahatósági engedéllyel roncsolásmentes anyagvizsgálatot végzünk

Bővebben